Gajdoš, Daniel (1984F) Přibyl, René (1986F) 1–0


To recommend a game you have to be logged in (0)      


Information about the game

Tournament: Olexův Maemoriál
Date of game: 29. 12. 2018
Place of game: Brno

Public link to this game

http://www.chesstalker.com/DTXsJ7PI6PxW

Insert this game on your website

<iframe src="http://chesstalker.com/cs/chess-games-list/public?g=DTXsJ7PI6PxW" width="512" height="622" style="width: 512px; height:622px; border: 0;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>


Comments (actualize)

Šachový profil Daniel Gajdoš

Daniel Gajdoš dne 01.01.2019 v 10:07

Jeden z mých šachových vzorů je Michail Botvinnik a jedna z jeho nejsilnějších zbraní byla karlovarka s f3 a e4. Až na jistý charakterový nedostatek jsem byl spokojen, že se mi povedla metodická partie dle jeho předlohy…


For inserting a comment you have to be logged in. In case you haven't created a chess account yet don't hesitate and sign up.