Eva Korinkova, 2. vt  Eva Korinkova


fotka Eva Korinkova
Eva Korinkova, 2. vt
Year of birth: 1965
National rating:
FIDE rating:
Following: 9
Followers: 4
Inserted games: 0
Inserted comments: 0

Following


List of games of this chess player


This chess player hasn't inserted a game yet.